به راحتی کامپیوترهای خود را به هم متصل کنید و بین آنها فایل ردوبدل کنید!

اگر مدیر یا کارآفرین هستید …

اگر می‌خواهید شمه‌ای از کارهای شرکت خود را بدانید و از ناآگاهی شما سوءاستفاده نشود، اگر نیاز دارید با مهندسانی که در شرکت شما کار می‌کنند زبان مشترک داشته باشید، فایل این کارگاه را دانلود کنید.

اگر دانش‌آموز یا دانشجو هستید

و هنوز تصمیم نگرفته‌اید علاقمندی شما در کدام زمینه است، می‌خواهید در چه حوزه‌ای تخصص پیدا کنید و وارد بازار کار شوید، فایل این کارگاه را دانلود کنید.